سه اصل روش خواندن زیست

این سه اصل عبارت اند از: الف عمیق خواندن ب)مفهومی خواندن ج) ترکیبی خواندن   عمیق خواندن زیست خیلی ها و حتی آنهایی که ادعا میکنند بهترین مشاور هستند تفاوت بین “مفهومی خواندن” و “عمیق خواندن” را بلد نیستند. بگذارید…

نوشته شده توسط امیر لطفی در پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
Single Sign On provided by vBSSO